โปรแกรมบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5) – Excel

โปรแกรม ปพ.5 จะต้องใช้ร่วมกับ font – TH Sarabun New เท่านั้น
หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่ได้ติดตั้ง font ดังกล่าว
ให้ดาวน์โหลด font : >> คลิกที่นี่ <<
ศึกษาวิธีติดตั้งที่ : https://youtu.be/TWoFX2h6k-I?t=87

โปรแกรมโอนคะแนนจาก Excel ไป SGS : >> คลิกที่นี่ <<

อัปโหลดไฟล์ ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 : >> คลิกที่นี่ <<

ใช้อีเมล @nonsila.ac.th ในการดาวน์โหลดไฟล์ ปพ.5 เท่านั้น

ปรับปรุงข้อมูลวันที่ 3 ส.ค.64