กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

  นายนราศักดิ์ ไมตรีแพน
พนักงานราชการ
ค.บ. ภาษาไทย
 
นายสถาปัตย์ หาญนาแซง
ครูผู้ช่วย
กศ.บ. พลศึกษา
นายมงคง สมีน้อย
ครูอัตราจ้าง