หมวดหมู่: การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการยื่น […]

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลดำเนินกิจการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลดำ […]

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เรื่อง การประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เรื่อง การประมูลร้านค้าจำห […]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธี E-Bidding

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร […]

ประกาศ เรื่อง ยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เรื่อง ยื่นซองประมูลร้านค้ […]