ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม มีกำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
กำหนดการรับสมัคร >> http://bit.ly/2DH4lzT
ประกาศรับสมัคร ม.1 >> http://bit.ly/2G7vP7j
ประกาศรับสมัคร ม.4 >> http://bit.ly/2GO1W9T