ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม มีกำหนดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…
กำหนดการรับสมัคร >>
ประกาศรับสมัคร ม.1 >>
ประกาศรับสมัคร ม.4 >> http://bit.ly/2GO1W9T