กิจกรรมวันสุนทรภู่ รู้ค่า สืบสานภาษาไทย

สมัครเข้าแข่งขัน
*รับสมัครและส่งผลงาน วันนี้-29 ก.ค. 64
*นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้มากกว่า 1 รายการ
https://forms.gle/oiQLLxgVsuXxyvsL9
Line กลุ่ม ให้นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันทุกรายการเข้ากลุ่ม Line
http://line.me/ti/g/VkHN29-EUa
ส่งผลงาน ให้นักเรียนที่สมัครเข้าห้อง Google Classroom เพื่อส่งผลงาน
https://classroom.google.com/c/MzczMzI1NDgxNDcy?cjc=6uzi2cd

 

รายการแข่งขัน รายละเอียดการแข่งขัน
ตอบปัญหา
*รับสมัครถึง 28 ก.ค. 64
>> รายละเอียดการแข่งขันตอบปัญหา <<
ทดสอบระบบแข่งขัน (ม.ต้น+ม.ปลาย) วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 09.30 – 11.00 น. 
แข่งขันจริง ม.ต้น วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 13.00 – 14.00 น. 
แข่งขันจริง ม.ปลาย วันที่ 29 ก.ค. 64 เวลา 14.30 – 15.30 น.
*นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน จะต้องผ่านการทดสอบระบบแข่งขันมาแล้วเท่านั้น หากไม่เข้าทดสอบระบบจะถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน* 
ลิงก์ Google Meet >> https://meet.google.com/lookup/hwfv6xkjni
แต่งคำประพันธ์
*รับสมัครและส่งผลงานถึง 29 ก.ค. 64
>> รายละเอียดการแต่งคำประพันธ์ <<
ม.ต้น กาพย์ยานี 11 จำนวน 2 บท
ม.ปลาย โคลงสี่สุภาพ จำนวน 1 บท
เขียนเรียงความ
*รับสมัครและส่งผลงานถึง 29 ก.ค. 64
>> รายละเอียดการเขียนเรียงความ <<
ม.ต้น ความยาว 20-25 บรรทัด
ม.ปลาย ความยาว 25-30 บรรทัด
คัดลายมือ
*รับสมัครและส่งผลงานถึง 29 ก.ค. 64
>> รายละเอียดการคัดลายมือ ม.ต้น <<
>> รายละเอียดการคัดลายมือ ม.ปลาย <<
วาดภาพประกอบบทประพันธ์
*รับสมัครและส่งผลงานถึง 29 ก.ค. 64
>> รายละเอียดการวาดภาพประกอบบทประพันธ์ ม.ต้น <<
>> รายละเอียดการวาดภาพประกอบบทประพันธ์ ม.ปลาย <<
แต่งคำขวัญ
*รับสมัครและส่งผลงานถึง 29 ก.ค. 64
>> รายละเอียดการแต่งคำขวัญ <<