กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564

สมัครเข้าแข่งขัน *รับสมัครและส่งผลงาน วันนี้ – 31 ส.ค. 64
*แข่งขันตอบปัญหารับสมัคร วันนี้ – 19 ส.ค. 64
*นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้มากกว่า 1 รายการ

https://forms.gle/vw4AyJ6r1qCM7k8A8
Line กลุ่ม ให้นักเรียนทุกคนที่เข้าแข่งขันทุกรายการเข้ากลุ่ม Line
http://line.me/ti/g/1UBLKQETsu
ส่งผลงาน ให้นักเรียนที่สมัครเข้าห้อง Google Classroom เพื่อส่งผลงาน
https://classroom.google.com/c/Mzc5NTk0NjYwNjYw?cjc=n7qfisb