ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

 

ขั้นตอนที่ 1) ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 2) กรอกใบสมัครออนไลน์ (11-15 มี.ค. 66)


ขั้นตอนที่ 3) ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1 และ ม.4 ภายในเวลา 17.00 น. ของแต่ละวัน

ขั้นตอนที่ 4) ประกาศห้องสอบคัดเลือก (22 มี.ค. 66)

ขั้นตอนที่ 5) สอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 (25 มี.ค. 66)

ม.1 และ ม.4 สอบคัดเลือก วันที่ 25 มี.ค. 66 เวลา 08.30-12.00 น.

ขั้นตอนที่ 6) ประกาศผลการสอบ ม.1 และ ม.4 (27 มี.ค. 66)

ขั้นตอนที่ 7) รายงานตัว มอบตัว ส่งเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ม.1 และ ม.4 (29 มี.ค. 66)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง
ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 วันที่ 10 พ.ค. 66

เปิดภาคเรียน 1/2565 วันที่ 16 พ.ค. 66