ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนที่ 1) ศึกษารายละเอียดการรับสมัคร

ขั้นตอนที่ 2) กรอกใบสมัครออนไลน์ (9-13 มี.ค. 65)

– ปิดรับสมัคร –

ขั้นตอนที่ 3) ประกาศรายชื่อผู้สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ม.1 และ ม.4 ภายในเวลา 17.00 น. ของแต่ละวัน

ขั้นตอนที่ 4) ประกาศห้องสอบคัดเลือก


ม.4 ห้อง Platinum และห้องปกติ ประกาศห้องสอบ วันที่ 24 มี.ค. 65 เวลา 13.00 น.

ขั้นตอนที่ 5) สอบคัดเลือก

ม.1 เฉพาะห้อง Platinum สอบคัดเลือก วันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 08.30-12.00 น.
ม.4 ห้อง Platinum และห้องปกติ สอบคัดเลือก วันที่ 26 มี.ค. 65 เวลา 08.30-12.00 น.

ขั้นตอนที่ 6) ประกาศผลการสอบ ม.1 และ ม.4 (27 มี.ค. 65)

ขั้นตอนที่ 7) รายงานตัว มอบตัว ส่งเอกสาร และชำระค่าธรรมเนียมทางการศึกษา ม.1 และ ม.4 (30 มี.ค. 65)

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง
ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 วันที่ 15 พ.ค. 64

เปิดภาคเรียน 1/2565 วันที่ 17 พ.ค. 65

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ ในเขต นอกเขต รวมทั้งหมด
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
9 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65
รวมทั้งหมด

ข้อมูลการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่ จำนวนผู้สมัคร (แยกตามโรงเรียน) จำนวนผู้สมัคร (แยกตามแผนการเรียน)
ม.3(รร.เดิม) ม.3(รร.อื่น) รวม วิทย์-คณิต วิทย์-กีฬา รวม
9 มี.ค. 65
10 มี.ค. 65
11 มี.ค. 65
12 มี.ค. 65
13 มี.ค. 65
รวมทั้งหมด

ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 65
นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ ผู้พัฒนาระบบ