ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดการรับสมัครประกาศรายชื่อผู้สมัคร


ประกาศรายชื่อจัดห้องเรียน (6 มิ.ย. 63)


ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2563
นายธีรศักดิ์ ศรีประเสริฐ ผู้พัฒนาระบบ