19 เมษายน 2567 ระบบลงทะเบียนวิชาชุมนุม
      สำหรับนักเรียน        
ครูที่ปรึกษา
   
    Username:                
    Password:                
      คู่มือ              
                       
  นักเรียนสามาถรตรวจสอบวิชาชุมนุม ได้ที่ฝ่ายวิชาการ
ระบบจะปิดอัตโนมัติในวันที่13 ธันวาคม 2566
    [email protected]
FB: wittayakorn yasingthong
Version: TK04/02/2564
     
   
     
 
         

 

- ขั้นตอนการรับสมัคร -
1- login เข้าสู่ระบบ - ชื่อผู้ใช้คือ รหัสประจำตัวนักเรียน - รหัสผ่านคือ รหัสประจำตัวนักเรียน 2- เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ และต้องจำให้ได้ 3- ศึกษารายละเอียดชุมนุมที่ต้องการ
4- ถ้าชุมนุมยังไม่เต็มสามารถกดเลือกสมัครได้ 5- ถ้าอยู่ในระยะเวลาการสมัคร สามารถยกเลิก แล้วเลือกสมัครใหม่ได้ 6- ตรวจสอบข้อมูล
7- ติดตามข่าวสารหน้าเว็บได้ตลอดเวลา 8- ถ้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ หรือมีเรื่องสอบถาม คลิกที่เมนู ติดต่อ