สำหรับนักเรียน              
      Username (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)

Password
     
   
      คู่มือ              
                       
  เปิดระบบลงทะเบียนชุมนุม 24 พ.ค. 67 เวลา 7.30 น. ปิดระบบลงทะเบียนชุมนุม 26 พ.ค. 67 เวลา 23.59 น.
ระบบจะปิดอัตโนมัติ วันที่ 7 มิถุนายน 2567
           
    [email protected]
FB: wittayakorn yasingthong
Version: WIT08/01/2567