ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เรื่อง แจ้งเลื่อนวันรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และใบประกาศนียบัตร (ปพ.๒)

[ดูรายละเอียดที่นี่…]