ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธี E-Bidding

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ด้วยวิธี E-Bidding

[ดูรายละเอียดที่นี่…]