ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งนักการ ภารโรง

ไฟล์แนบ : ประกาศรับสมัคร